Formulár na odstúpenie od zmluvy

  

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

 

Meno, priezvisko, titul : ..................................................................

 

Adresa bydliska: ...........................................................................

 

Telefónne číslo/ email: ...................................................................

 

(ďalej len ako „spotrebiteľ“)

týmto odstupujem v súlade s ustanovením podľa § 8 a nasledovne zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov od kúpnej zmluvy uzavretej so spoločnosťou :

VARIO TRADE s.r.o. Námestie Š.M.Daxnera 5070, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 45898685

 (ďalej len ako „predávajúci“).

 

Spotrebiteľ týmto vracia predávajúcemu v lehote 14 dní zakúpené výrobky podľa nižšie uvedených údajov:

 

Číslo objednávky a faktúry: ...................................................

Dátum objednania :   ............................................................

Dátum prijatia tovaru: ..........................................................

 

Výrobky, ktoré spotrebiteľ vracia (presný názov a kód tovaru podľa ponuky na www.varioshop.sk):

 

…...............................................................

 

…...............................................................

 

 

Dôvod vrátenia výrobku (dobrovoľný údaj): ............................................................................

 

Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 

Žiadam o vrátenie peňazí na bankový účet: ...................................................................................

 

 

 

V ..........................., dňa ...................,                                                                                                                                  podpis spotrebiteľa ..............................................

 

Overené našimi zákazníkmi

Pozrieť hodnotenie na Heureka.sk

Od VarioSchopu som nakupoval prvý krát a zatiaľ mu nemám čo vytknúť. Termín dodania tovaru mi našťastie vyhovoval (mal som voľno), takže som nič nemusel riešiť…

Overený zákazník,

Všetko super

Overený zákazník,

Tovar nebol kompletný, zatiaľ pracujú na náprave. Komunikujú o stave reklamácie.

Overený zákazník,